Ini 5 Keutamaan Membaca Ayat Kursi

Kastolani ยท Kamis, 28 November 2019 - 04:37 WIB
Ini 5 Keutamaan Membaca Ayat Kursi
Membaca Alquran sangat besar pahalanya. (Foto: Dok.iNews.id)

JAKARTA, iNews.idAyat Kursi, Alquran merupakan mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Di kitab suci itu ada beberapa ayat yang memiliki keistimewaan. Salah satunya Ayat Kursi yang terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 255:

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa´at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. Al Baqoroh:255)

Ayat di atas disebut ayat kursi karena mempunyai kedudukan yang besar. Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah Saw menyebutkan ayat Kursi merupakan ayat yang paling utama di dalam Kitabullah.

Dinamakan ayat kursi karena dalam ayat tersebut ada kalimat (kursiy). Sebetulnya ada beberapa nama lain selain Ayat Kursi, yaitu : A'zhomul ayaat, Sayyidatu Ayyil Qur'an, Afdholu ayyil Qur'an, Asyrofu Ayyil Qur'an.

Berikut keutamaan membaca Ayat Kursi dikutip iNews.id dari Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB (PISS KTB):

1. Menjaga Keluarga dan Harta

Keutamaan dari Ayat Kursi yang teramat mulia ini adalah sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Addurrul Mantsur, Rasulullah bersabda:“Sesungguhnya ia (Ayat Kursi) adalah ayat yang sangat agung yang terdapat dalam Alquran.”Terdapat sebuah riwayat yang mengatakan:

“Bacalah Ayat Kursi karena dapat menjaga dirimu, anak-anakmu dan tempat tinggalmu serta rumah yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Apabila dibaca pada pagi hari dan petang hari maka akan aman dari gangguan jin. Apabila engkau membacanya ketika engkau hendak tidur maka Allah akan menjagamu sehingga setan tidak akan mampu mendekatimu hingga pagi hari.”

2. Setara Membaca Seperempat Alquran

Dalam riwayat lainnya dikatakan bahwa membaca Ayat Kursi adalah setara dengan membaca seperempat Alquran.

Dalam kitab Taisiril Ushul Ila Jami’ Ushul Min Hadits Rasul karya dari seorang ulama besar Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Diba’iy Asy-Syaibani Asy-Syafi diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya segala sesuatu pasti memiliki punuk dan punuknya Alquran adalah surat Al-Baqarah dan di dalamnya terdapat penghulu dari ayat-ayat Alquran yaitu, Ayat Kursi.” (HR. At-Turmudzi)

3. Dimasukkan ke Surga

Diriwayatkan dalam Tafsir Sirajul Munir karangan Imam Asy-Syarbini mengatakansebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan an-Nasa’i bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Barangsiapa membaca Ayat Kursi setiap selesai salat fardhu, maka tidak ada yang dapat mencegahnya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian.”Yang dimaksud kecuali kematian pada hadits tersebut di atas adalah apabila telah datang ajalnya maka dia akan dimasukkan ke dalam surga.

4. Dijauhkan dari Sihir

Al-Baihaqy dalam kitabnya Syi’bil Iman meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: “Tidaklah seseorang itu selalu membacanya (Ayat Kursi) itu, kecuali dia adalah seorang shiddiq atau ‘abid (ahli ibadah).”

Dalam riwayat lainnya dikatakan:

“Barangsiapa membacanya ketika dia akan mulai tidur maka Allah akan memberikan keamanan baginya, bagi tetangganya, bagi tetangga dari tetangganya dan bagi rumah-rumah yang ada di sekitarnya.

”Diriwayatkan, jika Ayat Kursi dibaca pada sebuah rumah maka setan tidak akan mendatangi rumah itu selama 30 hari, dan sihir tidak akan mampu masuk ke rumah itu selama 40 hari.

Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali : “Wahai Ali, ajarkanlah ini kepada anak-anakmu, kepada keluargamu dan kepada para tetanggamu, karena tidak diturunkan ayat yang lebih mulia dari ayat ini (ayat kursi).”

5. Diangkat 70 Juta Kebaikan

Dalam kitab Nawadiril Ushul diriwayatkan bahwa Malaikat Jibril ailihi salam bertemu dengan Nabi Musa. Malaikat Jibril berkata: “Sesungguhnya Tuhanmu mengatakan bahwa barangsiapa membaca sekali dalam selesai salat fardhu:

“Sesungguhnya siang dan malam itu ada 24 jam dan pada setiap 1 jam diangkat sebanyak 70 juta kebaikan bagi orang yang membacanya dan para Malaikat akan sibuk mencatat (besarnya kebaikan) dari bacaan itu.”

Wallahu A’lam Bis shawab.


Editor : Kastolani Marzuki